Zarząd StowarzyszeniaWładze Polskiego Stowarzyszenia Obsługi Rolnictwa w 2023 r.

ZARZĄD

  • Przewodniczący – LESZEK SKRZYPCZYK
  • V-ce Przewodniczący – WOJCIECH OSADKOWSKI
  • Skarbnik Zarządu – TOMASZ TRZMIELEWSKI
  • Członek Zarządu – PAWEŁ KRĘC
  • Członek Zarządu – MICHAŁ SZCZĄCHOR

 

KOMISJA REWIZYJNA

  • Przewodniczący – SŁAWOMIR SZKWIR
  • Z-ca Przewodniczącego – JOANNA BICZYŃSKA
  • Sekretarz – MAREK TAŃSKI

 

BIURO ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

Dyrektor Biura – PIOTR GODLEWSKI
02-473 Warszawa, ul. Popularna 8
tel. +48 22 863 67 80
e-mail: p.godlewski@polsor.pl